Tak

Färgerna är ljusa, täcker bra och är lättmålade i tak. Fungerar bra på många typer av underlag i tak, som t.ex. trä, skivor, papp m.m. Färgskalan går från kalla till varma ljusa brutna vita nyanser samt en klassis­k takfärgsvit. 

Tips! Färgen blir ännu mer täck­ande och mattare med kiselgur i färgen, en produkt från Av jord. Läs Hjälpredan för råd och prak­tisk vägledning.

Andra ändamål: Takfärg i påse går även bra till vägg och med kiselgur kan den med fördel användas som putsfärg där extra matt yta eftersträvas. 

Sök