Ute

Utomhuskulörerna är vackr­a och hållbara ute. De är klass­iska kulörer som inte är för kulörta eller kall­a. Färgerna är valda med noggrann­het för att klara sur neder­börd samt ha en starkare motstånds­­kraft mot mögel- och algpåväxt. De är mycket sta­bila och ändras inte med tid­en.

Obs! Eftersom färg i påse inte innehåller gifter kan det trots de noggrannt utvalda ingrediensern­a i utefärg i påse bli påväxt av mögelsporer och alger på din uppmålade utefärg. Tänk även på att ljusa färger (med titandioxidvitt) inte är lika stabila mot väder och vind eller motståndskraft­iga mot möge­l- och algpåväxt. Läs Hjälp­redan för bästa möjliga resultat.

Sök