Vägg

Kulörerna för vägg ger dig valmöjlighet att få ljus­a eller mörka, lugn­ande eller uppigg­ande, stabila eller spänn­ande, tuffa eller trygga vägg­ar be­roende på vilken kulör du välj­er och hur du kombin­erar den med andr­a kulörer i om­givning­en.

Tips: Färgytan får puts­karak­tär och blir mer täckande och mattare med kiselgur i färgen, en produkt från Av jord. Läs Hjälp­redan för råd och prakt­isk vägledning.

Sök