Helt naturlig isolering från din lokala producent.

Hampa är en ettårig ört d.v.s. den sås ungefärligen i Maj och skördas sedan på hösten eller vårvintern. Här i Sverige är det i nuläget lämpligast att låta hampan stå kvar på åkern och röta över vintern. Medan hampan står där, får jorden tillbaks en stor del av de näringsämnen som den gett till hampan under växtcykeln. Hampan skördas och balas under vårvintern när det är torrt och kallt, när marken inte är för blöt och mjuk. Fibrerna är då rena från limämnen och har till stor del trillat av stjälken av sig själva. Kvar står i princip veden. Sedan bearbetas hampan ytterligare, där fibrer och vedämne separeras till olika fragment för att sedan förpackas och skickas till slutkunden. Vedämnet kallas även skävor. Det hela är en enkel och jordnära process.

För att beställa hampaisolering, gör en offertförfrågan genom att lägga varorna du är intresserad av i varukorgen och klicka på "begär offert" i kassan. Vi räknar ihop allt och mailar en offert till er. Glöm inte att kontrollera så att volymerna och leveransadressen stämmer, annars kan vi inte ge korrekt pris.


För att undvika långa, dyra frakter ber vi dig titta vilken gård som är närmast leveransadressen. Om du har möjlighet att hämta själv från gården går det också bra, men du måste ändå beställa i förväg och få en bekräftelse på när det går att hämta. 

Planering betyder allt! 

Tillgången på Svensk hampaisolering är i nuläget begränsad och kommer alltid vara begränsad till det som har odlats året innan, såvida det inte finns material över sedan tidigare år. Därför ber vi dig som har ett byggprojekt där du behöver säkra tillgången på specifika volymer av antingen fibrer eller skävor, att ha en framförhållning på ca 12 månader med din offertförfrågan och beställning. Volymer upp till 5 kubikmeter kan oftast ordnas med kortare varsel. I Februari, Mars varje år behöver vi kunna förmedla till producenterna ungefärligen hur mycket hampaisolering eller byggskävor som kommer att behövas, så att detta kan odlas för att tillgodose kommande årets behov. Hampan går hand i hand med naturen och årstiderna. Verkar det komplicerat? 

Detta kan vid första anblick verka långsökt och krångligt, men i själva verket är det precis tvärt om. Du känner till hela den processen som ligger bakom produkten som ska installeras i ditt hus - du skulle till och med kunna åka och titta på din isolering växa på ett fält! Det är en grann gröda också. Hampan binder upp koldioxid effektivare än många andra växter så själva odlingen är en bra koldioxidsänka, dessutom behövs inte bekämpningsmedel vid odling av hampa. Förädlingsprocessen är minimalt miljöbelastande och görs lokalt utan tillsatser av några kemikalier. Efter förädling är fortfarande mycket koldioxid lagrat i biomassan. Genom att välja hampaisolering till ditt hus, hjälper du till att lagra den koldioxid som släppts ut i luften på olika sätt, på jorden. Säg att du använder 70 kubikmeter Svensk hampaisolering för att isolera ditt nya hus, då binder du ca 4000 kg koldioxid i väggarna. Detta innebär till exempel, att om du har en bil som släpper ut 175 g koldioxid per km, så motsvarar det 22857 kilometers bilkörning. I förlängningen kan man dessutom bidra till att en mer biobaserad ekonomi* växer fram. Detta kan knappast sägas om andra s.k. lättilgängliga "konventionella" isoleringsprodukter som finns på hyllan i din byggvaruhandel, där produktionsprocessen är komplicerad, energikrävande och giftig. Rätt enkelt. 

*...bygger på insikten att ökat nyttjande av de biologiska råvarorna och produktionssystemen är en nyckel för att minska beroendet av fossila råvaror och minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Källa: http://www.slu.se/om-slu/verksamhetside-vision-mal-och-strategi/strategier-och-utvarderingar/en-biobaserad-ekonomi/Välj din lokala producent här:

Hampaprodukter i Sverige Ek. För. finns runt Grästorps kommun i Västra Götaland. 
Hampaprodukter i Sverige Ek.För.
Österlen Hampa finns i Tomelilla kommun i Skåne.
Österlen Hampa
Sök