PRODUKTINFORMATION
Hampaprodukters lösull är testad enl. EN ISO 11925-2 och har Brandklass E.
Hampan odlas och förädlas av Hampaprodukter i Sverige Ekonomisk Förening.

För att uppnå isoleringsvärde på Lambda 0,045 behövs 60kg per kubik av den långfibriga ullen, 120 kg av den korta.
Den långfibriga är mest lämpad att läggas för hand i väggar eller för att täta runt dörrar och fönster. 
Den kortfibriga ullen krattas lätt ut eller blåses in i golv- och vinsbjälklag. Fråga din bygghandlare om det finns en lösullsspruta för uthyrning.
Blandisoleringen är korta fibrer blandat med skävor som funkar bra i golv och takbjälklag. 

---
Mikroskopiska lufthål i fibrerna ger bra isoleringsvärde och mycket bättre temperaturutjämning genom långsammare uppvärmning eller avkylning (stor buffertkapacitet). 

Hampfiber är motståndskraftig mot mögel samt tål väta och hög temperatur (90°C) utan att försvagas.

Den har inga allergiframkallande ämnen och inga små vassa fibrer som irriterar hud eller fastnar andningsorgan.

Installera alltid hampaisolering i en diffusionsöppen men lufttät konstruktion. Läs mer om isolering, fukt och andningsbarhet HÄR. Lämpliga membran /papp och tape finns i Verktyg och Tillbehör.

--------------------------------------------------------------
Byggmaterial av hampa är en förnybar naturresurs och förorenar inte luft och vatten. Effektiv koldioxidbindning i hampaisolering:
➝I en kubikmeter hampafiber(50kg)lagras 75kg koldioxid under uppväxten.
➝För odling och skörd av hampa beräknas en primär energianvändning på 1,607 kg(CO2) per kubikmeter hampafiber *
➝För den industriella bearbetningen i fabriken beräknas den primära energianvändningen med 11,03 kg(CO2) **

Det är sammanlagt 12.63 kg CO2-utsläpp för produktionen av 1 kubikmeter hampaisolering - det blir då kvar 62,37 kg lagrad CO2 per kbm hampafiber!

* källa: www.cannabis-erntedienst.de
**källa: www.hanffaser.de
 
Sök