Dalarö-villan
Dalarö

En typisk Dalarö-villa byggd i olika sektioner mellan 1890-1930 som under 50-60 talet renoverades och kläddes med träullit och puts. 

2012 renoverades huset och träulliten togs bort, och 70mm Thermo-Hampa PREMIUM, sattes på fasaden istället, med Solitex WA difusionsöppet membran och ny träpanel. Även golven på markplan isolerades inifrån, och vinden.

Familjen som bor i huset är mycket nöjda med resutatet. Resecentrum Visby hamn

Resecentrum Visby hamn

Dessa stugor för turistverksamhet byggdes 2012-2013 av NCC/Nybergs Entreprenad i Visby hamn på uppdrag av Region Gotland. De är utformade i traditionell Gotlänsk stil med spån på både tak och vägg. De är isolerade med Thermo-Hampa PLUS enligt förskrifter i ritningarna. 
Ca 800 meter ifrån hamnen ligger Kopparsvik, vilket var det sista aktiva hampaberedningsverket i Sverige, som stängdes ner ca. 1970. Hampa har stark förankring i kulturen på Gotland.
Foto: Thomas Gustavsson     

Hampahuset i Burs


Dag Melkerssons hampahus är början på en kretsloppsgård i Gotlandsstil. Idén är att materialen och de som bor i huset ska lämna ett minimalt avtryck på jorden. Detta var ett av de första husen som uppfördes i Sverige, med hampabetong gjuten i glidformar runt en bärande stomme i trä. Insidan lerputsades och utsidan är kalkputsad.

Såhär beskriver Dag själv projektet:

"Kretsloppsgården

Den bärande idén är att använda de resurser som finns på fastigheten och att så långt som praktiskt
möjligt sluta kretsloppen. Det innebär också att ha ett så lågt ekologiskt fotavtryck både vid byggande och boende på fastigheten.
Energin tas tillvara genom att använda ved, solceller och solfångare, men också genom utformningen av byggnaderna och av hur trädgård och odlingar placeras och utformas.
En bärande idé är att odla så mycket som det går av de grönsaker, frukt och bär som man förbrukar. Även viss djurhållning kan bli aktuellt. Ideér från permakultur kommer anpassas och att användas. Vatten tas från egen brunn och matavfallet återvinns genom kompostering. BDT – och toavatten återvinns genom infiltration och efterbehandling i rotzon. I ett slutsteg kommer så det behandlade avloppsvattnet att blandas med dagvatten i en biodamm som kan användas för bevattning av odlingarna. Urin kommer att tas om hand separat och användas som gödsel till odlingarna.

Byggnaderna som uppförs kommer att byggas med hälsosamma och kretsloppsanpassade material och förbruka minimalt med energi både under byggprocessen och vid boende."


Insidan av en ladugårdsvägg har putsats med hampalera.

Överst blött, nederst torrt. Fäster väl direkt på insidan av fasaden.

 Sök