Hampa - det vita guldet

Hampa - det vita guldet

Git Skoglund ger i denna bok en värdefull och intressant insikt i hampaväxtens betydelse genom historien i Sverige och Norden. 

Denna bok om textilväxten Cannabis sativa skildrar växtens många produktområden, och särskilt inom textilforskning. Boken presenterar en ny vetenskaplig metod som kan särskilja textilier av lin och hampa, vilket tidigare inte gjorts inom den textila forskningen. Författaren kastar därför nytt ljus över vetenskapen, hamptextilierna som har analyserats med naturvetenskapliga metoder är alltifrån välkända medeltida inredningstextilier till enklare textilier.

Git Skoglund, textilhistoriker och journalist har sedan 1990-talet utforskat den mångsidiga och hållbara frö- och fiberväxten. Hon berättar om materialets betydelse för människor, om naturvetenskapen och inte minst om produkttillverkning av den moderna industrihampan. Vid sidan av forskningen har hon producerat utställningar och tillverkat både livsmedel och textilier av hampa.

Författare: Git Skoglund

Språk: Svenska

ISBN 9789178449583

Pris: 250 kr inklusive frakt

Beställ din bok i kontaktformuläret här nedan. Glöm inte att ange vilken bok samt faktura- och leveransuppgifter inklusive mobilnummer och mailadress.